Houthi thay đổi chiến thuật tấn công ở Biển Đỏ

Houthi bắt đầu chuyển hướng sang sử dụng chiến thuật tấn công bầy đàn, nhiều hướng, khiến cho việc phòng thủ và bảo vệ tàu trở nên khó khăn hơn.