Hơn 1.000 công trình, dự án tại Đắk Nông vướng quy hoạch bô xít

UBND tỉnh Đắk Nông vừa có báo cáo gửi Văn phòng Chính phủ để tham gia ý kiến dự thảo Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2023. Theo đó, tỉnh Đắk Nông đã nêu ra nhiều khó khăn, vướng mắc liên quan tới việc triển khai các công trình, dự án trong bối cảnh vướng mắc, chồng lấn quy hoạch bô xít.