Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triền Tiên vào thực đơn nhà hàng Hà Nội

Nhiều nhà hàng tại Hà Nội đã thay đổi menu đồ ăn để phục vụ sự kiện Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2. Ý tưởng độc đáo này khiến cho du khách quốc tế và người dân Thủ đô đều thích thú.