Học sinh thích thú với “Nhà phân loại rác thân thiện” đầu tiên ở Hà Nội

Sau 1 tháng khánh thành, công trình “Nhà phân loại rác thân thiện” tại trường Tiểu học Hoàng Diệu (Ba Đình, Hà Nội) đã góp phần nâng cao ý thức phân loại rác tại nguồn cho giáo viên, phụ huynh và học sinh.