'Hoà giải viên' gắn kết tình làng nghĩa xóm

Những năm qua, hiệu quả hoạt động từ 6 tổ hoà giải cơ sở đã góp phần quan trọng "hóa giải" các mâu thuẫn, gắn chặt "tình làng, nghĩa xóm" trên địa bàn phường Hàng Bồ (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).