Hỗ trợ người lao động bị thất nghiệp vì dịch COVID-19

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, dịch COVID-19 khiến nhiều doanh nghiệp lao đao, làm tăng tỷ lệ người lao động thất nghiệp. Trong quý I năm 2020, số người được chi trả chế độ trợ cấp thất nghiệp là 378.178 người, tăng khoảng 9,11% so với cùng kỳ năm 2019 với số tiền được chi trả ước thực hiện là 2.119 tỷ đồng.