Hiện trạng nút giao thông Âu Cơ - Xuân Diệu - Nghi Tàm sau chỉ đạo 'nóng' của lãnh đạo Hà Nội

Nhằm hạn chế ùn tắc giao thông tại đường Âu Cơ - Nghi Tàm (quận Tây Hồ), lãnh đạo TP Hà Nội yêu cầu quận Tây Hồ đẩy nhanh tiến độ Dự án mở rộng đường Âu Cơ, chỉ đạo các lực lượng liên ngành không để xảy ra ùn tắc, phân luồng giao thông trên đường Xuân Diệu.