Hiện trạng 8 nhà ga tuyến Metro Nhổn - ga Hà Nội sau khi dỡ rào chắn

Tiến độ 8 nhà ga trên cao thuộc tuyến đường sắt đô thị (Metro) Nhổn - ga Hà Nội đạt trên 99,5% và đang chạy thử tàu; hàng rào tôn bảo vệ xung quanh các nhà ga trên cao đã được tháo dỡ.