Hiểm họa cháy nổ từ thắp hương, đốt vàng mã

Cứ đến dịp lễ, Tết việc thắp hương, đốt rất nhiều tiền vàng mã rất dễ gây nên hiểm họa cháy nổ bởi người dân bất cẩn, không chú trọng đến việc đảm bảo nguồn lửa, nguồn nhiệt khi thắp hương thờ cúng và đốt vàng mã.