Hé lộ chân dung trợ lí giọng nói Siri của iPhone

Hẳn nhiều người sử dụng iPhone đã có lúc từng thắc mắc gương mặt của trợ lí ảo Siri – tính năng hỗ trợ giọng nói kể từ chiếc iPhone 4S. Giờ đây, bí ẩn Siri đã được hé lộ, và "tên thật" của Siri là Susan Bennett.