Hấp dẫn các trải nghiệm văn hóa Sóc Trăng tại Hà Nội

Ngày 20/4, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) đã diễn “Ngày hội Văn hóa - Du lịch Sóc Trăng” lần thứ nhất với chủ đề ” Sóc Trăng - giao lưu và kết nối”.