Hanoi Metro lãi gần 100 tỷ đồng

Sau năm hoạt động đầu tiên bị lỗ khoảng 64 tỷ đồng, kết quả kinh doanh của Cty TNHH MTV đường sắt Hà Nội (Hanoi Metro) năm 2022 đã có lãi gần 100 tỷ đồng. Lượng khách ghi nhận cũng tăng trên 200%.