Hàng triệu người dân Thủ đô 'khát' nước sạch

Ngay gần trung tâm Thủ đô Hà Nội vẫn có hàng triệu người chưa được tiếp cận với nước sạch, mà hàng ngày phải sử dụng nước giếng khoan nhiễm Asen, chất có thể gây bệnh ung thư.