Hàng trăm cảnh sát cùng các phương tiện tổng duyệt phương án dẫn đoàn phục vụ Đại hội Đảng

Ngày 22/1, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) cùng các lực lượng khác của Công an Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thủ đô đã tổng duyệt các phương án dẫn đoàn phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.