Hàng chục nghìn hộ dân Quảng Bình khát nước sạch

Người dân khu vực nông thôn huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình luôn sống trong tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt, bởi trên địa bàn huyện còn nhiều xã chưa có công trình nước sạch tập trung. Vào thời điểm nắng nóng kéo dài như hiện nay, hàng chục nghìn hộ dân tại huyện miền núi này chật vật đi tìm nguồn nước phục vụ sinh hoạt hàng ngày.