Hàng chục nghìn hộ dân đang sử dụng nước không đảm bảo vệ sinh

Hàng chục nghìn hộ gia đình của huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa đang phải sử dụng nguồn nước không đảm bảo vệ sinh. Qua phân tích mẫu nước của cơ quan chức năng đã phát hiện nhiều nơi nguồn nước nhiễm Mangan, Nitrit, Amoni, Ecoli, Coliform quá cao với Quy chuẩn và có độ đục cao. Thực trạng này làm ảnh hưởng tới sức khỏe và đời sống người dân.