Hạn hán kéo dài, gia súc chết khô ám ảnh người dân Ethiopia

Gần 7 triệu người dân Ethiopia đang phải chịu cảnh hạn hán nghiêm trọng và gia súc chết hàng loạt vì thiếu nước và thức ăn, buộc nhiều người phải sống nhờ cứu trợ của chính phủ.