Hai chiến đấu cơ Mỹ gặp nạn trong cùng ngày

Lầu Năm Góc đã phải đón nhận 2 tin buồn trong cùng một ngày khi có hai tai nạn xảy ra với các chiến đấu cơ của họ.