Hà Tĩnh cách ly 200 công dân từ Lào và Thái Lan về nước

Từ ngày 18 - 19/3, các lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức tiếp nhận cách ly khoảng 200 công dân Việt Nam từ Lào và Thái Lan về nước qua cửa khẩu quốc tế cầu Treo.