Hà Nội xử lý những kiến nghị của người dân gửi qua nhóm Zalo lãnh đạo

Chủ tịch UBND TP Hà Nội mới đề nghị lập nhóm Zalo giữa lãnh đạo thành phố với chủ tịch 30 quận, huyện để điều hành, xử lý kiến nghị của người dân.