Hà Nội: Vỉa hè 'oằn mình' cõng ô tô

Vỉa hè vốn chỉ dành riêng cho người đi bộ, nhưng ở Hà Nội, ở nhiều nơi, vỉa hè đã trở thành bãi trông giữ xe ô tô.