Hà Nội truy trách nhiệm 6 ‘siêu dự án’ đội vốn và chậm tiến độ

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành kế hoạch triển khai Nghị quyết số 53 của Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết số 74 của Quốc hội về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.