Hà Nội sẽ triển khai vé liên thông vận tải công cộng

Thành phố Hà Nối sẽ triển khai thẻ vé liên thông các loại hình vận tải công cộng như đường sắt đô thị, xe bus vào năm 2024.