Hà Nội sắp tăng giá nước sạch

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch thông tin về giá nước sạch sinh hoạt và lộ trình điều chỉnh giá bán buôn nước sạch sinh hoạt trên địa bàn.