Hà Nội: Nhiều dòng chảy tiêu thoát nước bị 'bóp nghẹt'

Diễn biến thời tiết năm nay ở Thủ đô được dự báo là khó lường với nhiều trận mưa lớn. Tuy nhiên hiện nay, trên hệ thống sông, mương ở Hà Nội có nhiều điểm dòng chảy bị bóp nghẹt bởi rác thải, vật liệu của các đơn vị thi công trên địa bàn; nguy cơ gây ngập úng mỗi khi có mưa lớn là rất cao.