Hà Nội khẳng định tình hình vẫn được kiểm soát sau khi có ca nhiễm COVID-19

Ngay sau khi phát hiện ca nhiễm COVID-19 tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đã chủ trì Hội nghị trực tuyến Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 để đưa ra các chỉ đạo thông tin kịp thời.