Gói 120.000 tỷ làm nhà ở xã hội, nhà ở công nhân triển khai như thế nào?

Chính phủ vừa quyết định giao Ngân hàng Nhà nước triển khai gói tín dụng ưu đãi 120.000 tỷ đồng cho phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân và cải tạo chung cư cũ.