Gói 120.000 tỷ đồng kích cầu thị trường bất động sản

Ngân hàng Nhà nước đã chính thức công bố đối tượng và các điều kiện cho vay của gói tín dụng 120.000 tỷ đồng cho nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ theo Nghị quyết 33 của Chính phủ. Cùng với mục đích hỗ trợ chủ đầu tư, người mua nhà thu nhập thấp, thì gói tín dụng này còn được đánh giá là tín hiệu tích cực cho thị trường bất động sản.