Podcast

Góc lạ thế giới: Lý do bãi cát trống ở Dubai có giá kỷ lục 34 triệu USD

Góc lạ thế giới: Lý do bãi cát trống ở Dubai có giá kỷ lục 34 triệu USD

Với 34 triệu USD, bạn có thể mua rất nhiều thứ. Tuy nhiên, khi đến Dubai, rất có thể số tiền đó chỉ có thể mua được một bãi cát trống.

00:00 / 00:00
0:00