Podcast

Góc lạ thế giới: Dịch vụ 'ngoại cảm' dành cho thú cưng

Góc lạ thế giới: Dịch vụ 'ngoại cảm' dành cho thú cưng

Trên mạng xã hội Xiaohongshu của Trung Quốc đang phổ biến một dịch vụ kỳ lạ đó là nhà "ngoại cảm" thú cưng. Nhiều người chủ sở hữu thú cưng coi việc trò chuyện với thú cưng kể cả còn sống hay đã mất là biện pháp "chữa lành" cho chính tâm hồn mình.

00:00 / 00:00
0:00