Podcast

Góc lạ thế giới: Cột sắt 1.600 năm không rỉ sét

Góc lạ thế giới: Cột sắt 1.600 năm không rỉ sét

Một công trình bằng sắt có từ thế kỷ thứ 5 của Ấn Độ đến nay vẫn không bị rỉ sét dù chịu tác động khắc nghiệt của thời tiết và thời gian. 

00:00 / 00:00
0:00