Gỡ khó cho lao động tự do lo trong đăng ký học cho con

Một bộ phận phụ huynh là lao động tự do, người đi ở trọ rất lo lắng khi chưa có hộ khẩu hay tạm trú. Để hỗ trợ cho người dân, tạo điều kiện cho trẻ được đi học theo đúng độ tuổi, các nhà trường và công an địa phương đã và đang tích vào cuộc để điều tra, xác minh giúp phụ huynh gỡ khó.