Giữ chân nhân viên y tế trong hệ thống công lập

Thời gian qua, "làn sóng" nhân viên y tế xin nghỉ việc, chuyển công tác diễn ra tại nhiều tỉnh, thành phố, ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả hoạt động khám, chữa bệnh của các cơ sở y tế công lập. Tại Ninh Bình, mặc dù thực trạng này chưa ở mức "báo động", song ngành y tế Ninh Bình đã đưa ra nhiều giải pháp nhằm giữ chân nhân lực y tế khu vực công.