Gìn giữ múa rối nước Đào Thục – Di sản văn hóa phi vật thể

Làng nghề truyền thống múa rối nước Đào Thục- Đông Anh Hà Nội, có tuổi đời đã khoảng hơn 300 năm. Mới đây, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa quyết định ghi danh nghệ thuật múa rối nước Đào Thục vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.