Giao thông hỗn loạn trong ngày đầu điều chỉnh thí điểm phân luồng Ngã Tư Sở, Hà Nội

Sau ba lần điều chỉnh không thành công, ngày 9/1, Sở GTVT Hà Nội lại thực hiện thí điểm phương án phân luồng giao thông mới tại nút giao Ngã Tư Sở - đường Láng. Tuy nhiên, tình trạng giao thông vào giờ cao điểm vẫn rất hỗn loạn.