Podcast

Chương trình giao lưu điển hình tiên tiến trong phong trào Thi đua Quyết thắng, giai đoạn 2019 - 2024.

Giao lưu điển hình tiên tiến 'Những bông hoa biển'

Ngày 17/6, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tổ chức chương trình giao lưu điển hình tiên tiến trong phong trào Thi đua quyết thắng giai đoạn 2019 - 2024 với chủ đề “Những bông hoa biển”. Tham dự chương trình có Đại tá Cao Xuân Quận, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cùng hơn 200 đại biểu là cán bộ, chiến sĩ, điển hình tiên tiến của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3.

00:00 / 00:00
0:00