Gian nan xử lý Doanh nghiệp nợ đọng Bảo hiểm xã hội

Nợ bảo hiểm xã hội không phải là câu chuyện mới, nhưng lại luôn là vấn đề nóng, bởi ảnh hưởng rất lớn đến quyền lợi của hàng triệu người lao động. Theo thống kê của BHXH Việt Nam, cả nước hiện có 2,79 triệu lao động bị doanh nghiệp nợ đóng BHXH từ một tháng trở lên, trong đó trên 213 nghìn người bị “treo” quyền lợi vì nợ khó thu hồi.