Giảm thiểu công trình lãng phí vì đầu tư không phù hợp

Sau gần 6 năm thông xe, đại lộ Thăng Long của thủ đô Hà Nội đã trở thành con đường có chi phí cắt cỏ, tỉa cây tốn kém nhất Việt Nam khi hàng năm thành phố phải chi tới 53 tỷ đồng cho các hoạt động chăm sóc cảnh quan dọc đường.