Giám sát an toàn thực phẩm tại các chợ du lịch

Du lịch Đà Nẵng đang chuẩn bị vào mùa cao điểm. Để đảm bảo vấn đề an toàn thực phẩm mùa du lịch, đặc biệt tại các chợ truyền thống, công tác giám sát đang được tăng cường. Ban quản lý các chợ cũng tuyên truyền tiểu thương thực hiện nghiêm các quy định về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.