Giải ngân chậm làm chậm tiến độ nhiều chương trình mục tiêu quốc gia

Giai đoạn 2021 - 2025, tổng nguồn vốn đầu tư trực tiếp để thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia tại 9 huyện miền núi tỉnh Quảng Nam hơn 3.400 tỷ đồng, riêng năm 2023, các nguồn vốn hỗ trợ thực hiện hơn 1.730 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến nay, địa phương mới giải ngân hơn 262 tỷ đồng, làm chậm tiến độ nhiều chương trình mục tiêu quốc gia khi đầu tư cho miền núi.