Giải mã hiện tượng hàng ngàn hố sụt xuất hiện quanh Biển Chết

Hiện tượng hàng ngàn hố sụt lún xuất hiện quanh bờ Biển Chết và khu du lịch của Israel này bị biến thành "thị trấn ma" bị nhiều người ví như sự trả thù của thiên nhiên.