Giá xăng tăng, doanh nghiệp vận tải hứng thêm 'đòn' mạnh

4 làn sóng dịch COVID-19 cùng với giá xăng dầu liên tục tăng khiến các doanh nghiệp vận tải liêu xiêu, khó trụ vững, có doanh nghiệp đã bị phá sản.