Gia tăng số người chọn hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Trung bình mỗi năm có khoảng 600.000 người được giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần. Điều này cũng đồng nghĩa với việc số người lao động khi về già không có lương hưu đang ngày càng tăng.