Gia Lai phát hiện nhiều sai phạm tại Ban Quản lý Rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ

Theo kết luận số 06/KL-TTr của Thanh tra tỉnh Gia Lai, từ năm 2011 đến nay, Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ đã để bị lấn chiếm, mất quyền sử dụng gần 2.500 ha đất lâm nghiệp và thiệt hại gần 300 ha rừng.