Giá điện chuyển tiếp chưa phù hợp, gây bất lợi cho nhà đầu tư

Bộ Công Thương đã có văn bản gửi Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về việc thoả thuận giá điện với nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp. Tuy nhiên, các doanh nghiệp đầu tư dự án năng lượng tái tạo đã kiến nghị Bộ Công Thương cần tính toán lại khung giá điện, trên cơ sở thuê đơn vị tư vấn độc lập.