Gần 5.800 vụ tai nạn liên quan xe kinh doanh vận tải

Theo Cục Cảnh sát giao thông, từ năm 2022 đến 6 tháng đầu năm nay, cả nước xảy ra gần 16.300 vụ tai nạn giao thông đường bộ. Trong đó, tai nạn giao thông do phương tiện kinh doanh vận tải gây ra là gần 5.800 vụ, làm chết trên 3.700 người, bị thương trên 2.700 người.