Fed phát tín hiệu không giảm lãi suất sớm và nhanh

Giới chức Fed cho rằng còn quá sớm để cắt giảm lãi suất hiện nay đang dao động trong khoảng từ 5,25 đến 5,5%.