Đường sắt liên vận quốc tế ưu việt nhưng kém hấp dẫn

Toàn mạng lưới đường sắt quốc gia có 7 tuyến có chiều dài 3.143 km với 297 ga. Nhu cầu vận chuyển đường sắt liên vận quốc tế vẫn rất lớn, song năng lực hạ tầng đường sắt hiện tại chỉ có thể đảm nhận 4-5 triệu tấn/năm.