Đường sắt Cát Linh-Hà Đông miễn vé 15 ngày đầu khai thác

Đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông khi đưa vào khai thác thương mại tới đây sẽ chở khách miễn phí 15 ngày để tạo điều kiện cho người dân làm quen, trải nghiệm.