Đừng để môi trường du lịch 'xấu xí'

Khách du lịch nội địa tăng mạnh, đó là tín hiệu vui với ngành du lịch sau một thời gian dài ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Nhưng bên cạnh niềm vui là những trăn trở khi vẫn có những du khách và cả những người làm du lịch chưa ứng xử văn minh, chưa có ý thức bảo vệ tài nguyên du lịch và giá trị điểm đến.